ข่าวแม่สอด : ประกาศ จ.ตาก ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาดในช่วง 60 วัน อันตราย

ประกาศ จ.ตาก ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาดในช่วง 60 วัน อันตราย

       ด้วยจังหวัดตาก ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศมีปริมาณสูงและตรวจพบจุดความร้อนเป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชน และในปี พ.ศ. 2562 จ.ตาก มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันเหมือนทุกปีที่ผ่านมา และอาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น จังหวัดตากจึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปให้ปฏิบัติ ดังนี้