ข่าวแม่สอด : ประกาศ ปิดบริการคลินิกโรคทั่วไปนอกเวลาราชการ

        โรงพยาบาลแม่สอดจะทำการปิดคลินิกโรคทั่วไปนอกเวลาราชการ  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยหนักและฉุกเฉินเข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้นร่วมกับข้อจำกัดด้านบุคลากรผู้ให้บริการของ รพ.แม่สอด
การปิดให้บริการเพื่อพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยหนักและฉุกเฉินให้ดียิ่งขึ้น “สำหรับคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการเปิดให้บริการตามปกติ”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หัวหน้าก้อย กิตติศักดิ์ บุญจันทร์,โรงพยาบาลแม่สอด