ข่าวแม่สอด : ประกาศ รพ.แม่สอด จะทำการปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอก 

        ประกาศ รพ.แม่สอด จะทำการปรับอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอก  ตามแนวทางอัตราค่าบริการหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 สำหรับผู้ป่วยสิทธิชำระเงินเอง และ บัตรประกันสุขภาพต่างด้าว

ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ 100 บาท นอกเวลาราชการ 110 บาท  เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก รพ.แม่สอด, หัวหน้าก้อย กิตติศักดิ์  บุญจันทร์