ข่าวแม่สอด : ประกาศ! หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันนี้ เวลาตั้งแต่ 22.00 น.

วันที่ เวลา หยุดจ่ายน้ำ

– วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.

สาเหตุการหยุดจ่ายน้ำ

– ตัดประสานท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ภายในสถานีผลิตน้ำแม่ข่ายแม่สอด

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

– เขตจำหน่ายน้ำสายอินทรคีรี, ประสาทวิถี, ศรีพานิช ตำบลแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

หมายเหตุ:

ขอให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

กปภ.สาขาแม่สอด จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

อาจพบน้ำขุ่น มีสี และมีตะกอนเล็กน้อยภายหลังการซ่อม

ติดต่อสอบถาม

กปภ.สาขาแม่สอด โทร. 055-563510,563001 แฟกซ์ 055-563511

การประปาส่วนภูมิภาคขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้