ข่าวแม่สอด : ประชาชนชายแดน-คนแม่สอดแห่ซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น

ชายแดนแม่สอดแห่ซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น

        ชาวบ้านชายแดนตาก-คนแม่สอด เริ่มแห่กันซื้อหน้ากากอนามัยกันฝุ่น PM 2.5 เนื่องจากขณะนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เหตุจากการเผาป่า-เผาไร่

         หลังจากข่าวค่าฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนชายแดนแม่สอดสนใจซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นกันมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กๆ คนชรา และผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ โดยประชาชนเห็นถึงอันตรายของฝุ่น PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  จึงตื่นตัวดูแลป้องกันสุขภาพตนเองมากขึ้น ซึ่งทำให้ร้านขายยามีลูกค้ามาซื้อหน้ากากอนามัยมากขึ้นเช่นกัน.