ประชาสัมพันธ์ : รพ.แม่สอด ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประชาสัมพันธ์ รพ.แม่สอด ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต

       ด้วยงานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเพทาย ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด

โรงพยาบาลแม่สอด จึงขอแนะนำผู้ที่จะบริจาคให้เตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต ดังนี้
1.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อเนื่อง ในเวลาปกติคืนก่อนวันบริจาค
2.รับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เนื่องจากจะทำให้สีของพลาสมาผิดปกติเป็นสีขาวขุ่น ไม่สามารถนำไปใช้ได้
3.ดื่มน้ำ 3-4 แก้ว และเครื่องดื่มเหลวเพิ่ม เช่น น้ำผลไม้ นม น้ำหวาน เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตในร่างกาย จะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อน เช่น มึนงง อ่อนเพลีย หรือวิงเวียนศีรษะภายหลังบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
4.งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนบริจาค
5.งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี

         ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีจิตอันเป็นกุศล อายุระหว่าง 17 – 60 ปี มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่อยู่ระหว่างเจ็บป่วย หรือรับประทานยาใดๆ ร่วมบริจาคโลหิตได้ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป    โรงพยาบาลแม่สอด