ข่าวแม่สอด : ประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่ 2/2562

ประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่ 2/2562

ประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่ 2/2562 สมาชิกร่วมยืนไว้อาลัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

       เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ประจำปี 2562 โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล, นายกุล เครือวีระ  , นายภิรมย์ ทองคุ้ม- รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด , นางโสภา พฤกษาโสภา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองงาน หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุม โดยมี สท.นครแม่สอด เข้าประชุมครบองค์ประชุม ที่ห้องประชุมบุศราคัม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ขังหวัดตาก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 30 คน โดยในการประชุมวันนี้ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด ได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดได้ยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ได้ถึงแก่อสัญกรรม

     รายงานข่าวแจ้งว่า ในการสภาเทศบาล นครแม่สอด 2562 และได้มีการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 11 วาระการประชุม โดยสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ได้มีการเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดให้เจริญก้าวหน้าเป็นเมืองน่าอยู่คู่การพัฒนา

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS