ประธานสภาอุตฯ เชื่อผู้นำเมียนม่าร์สร้างเศรษฐกิจค้าชายแดนโต

ข่าวแม่สอด : ประธานสภาอุตสาหกรรมตาก เชื่อมั่นผู้นำเมียนม่าร์คนใหม่ สร้างเศรษฐกิจการค้าชายแดนโต

        เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากปฎิบัติหน้าที่ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวถึงกรณีรัฐบาลเมียนม่าร์มีการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ และได้ นาย อู ถิ่น จ่อ จากพรรคสันนิบาติแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ NLD เป็นประธานาธิบดี – พล.อ.มินส่วย จากพรรค USDP รองประธานาธิบดี คนที่ 1 – นาย เฮนรี วา ติ อู จากพรรค NLD เป็นรองประธานาธิบดีคนที่ 2 ว่าเชื่อมั่นว่าผู้นำคนใหม่ของเมียนม่าร์ ภายใต้การสนับสนุนของนางอ่องซานซูจี จะสามารถนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติมากขึ้นกว่ารัฐบาลชุดก่อน และจะสร้างเศรษฐกิจการค้า-การลงทุน ตามแนวชายแดนไทย-เมียนม่าร์ ให้เติบโตขึ้นและนับเป็นจุดที่เหมาะสมและจังหวะที่ดีในการเข้าสู่ยุค ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Communit-AEC และนับจากนี้ไป ผู้นำเมียนม่าร์คนใหม่และรัฐบาลชุดใหม่จะสร้างและเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มการลงทุนและขยายตลาดการค้า-การลงทุนในกลุ่มภูมิภาคเอเซียน

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย AEC อาเซียน NEWS