ข่าวแม่สอด : ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลให้การต้อนรับผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษเต๋อหง

ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลให้การต้อนรับผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษเต๋อหง

     ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลภาคธุรกิจเอกชนและ ชาวไทยเชื้อสาย จีน รวมให้การต้อนรับ ผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษเต๋อหง สาธารณรัฐประชาชนจีน

      ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา “เจ้าสัวไทซัน” นักธุรกิจรายใหญ่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ในฐานะประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล และที่ปรึกษาภาคธุรกิจ หอการค้าและ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดตาก พร้อมคณะกรรมการบริหาร แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล- นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานหอการค้าไทย- นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ”เฮียเจี๊ยบ” นักธุรกิจรายใหญ่ ที่ค้าขายชายแดนไทย-เมียนมา และ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก- นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก -นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ประธานหอการค้าจังหวัดตาก- นางฐิติพร กาสมสันนายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก และคณะภาคธุรกิจเอกชนและชาวจีนในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ร่วมให้การต้อนรับนายเว่ยกัง ผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษเต๋อหง แห่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสการเดินทางมาเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวจีนโพ้นทะเลในเขต อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

       รายงานข่าวแจ้งว่า นายเว่ยกัง ผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษเต๋อหง แห่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังได้เดินทางมาร่วมประชุมและสังเกตการณ์ โครงการการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5 (The 5 th – LIMEC International Conference LIMEC Connectivity ) LIMEC BORDERLESS ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งมี กลุ่มประเทศ LIMEC จาก ไทย กลุ่มอินโดจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาวและ สหภาพแห่งชาติ เมียนมา รวมทั้งเขตปกครองพิเศษเต๋อหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

       LIMEC International Conference LIMEC Connectivity ) LIMEC BORDERLESS เป็นการเชื่อมโยงกับการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาละลำไย (LIMEC) และ เขตปกครองพิเศษเต๋อหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS