ข่าวแม่สอด : ปศุสัตว์ตาก-อบต. ฉีควัคซีนหมาแมวกว่า 1,000 ตัว หลังพบติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

         22 มีนาคม 2561 นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดตาก  และนายสุชาติ บุญมาก ปศุสัตว์อำเภอแม่สอด นายไพฑูรย์ อินถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด ร่วมออกรณรงค์ฉีดวัคซีน หมา-แมว ในพื้นที่ ตำบลมหาวัน  หลังจากพบสุนัข ภายใน สำนักสงฆ์แสวงธรรม บ้านม่อนหินเหล็กไฟ ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้มีการกักสุนัขอีก 2 ตัวเพื่อดูอาการ และ พระสงฆ์ที่สัมผัสสุนัข ให้ไปรับวัคซีน เพื่อป้องกัน

        ทั้งนี้ได้ประะกาศพื้นที่ บ้านม่อนหินเหล็กไฟ หมู่ 3 บ้านหินเหล็กไฟ ต.มหาวัน เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว โดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ในรัศมีพบการระบาดของเชื้อ 5 กม.  ซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดตาก กล่าวว่า “สำหรับการป้องกันโรคนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ได้มีการออกสำรวจสุนัขในพื้นที่พบว่ามีจำนวน 1,800 ตัว โดยได้มีการจัดซื้อวัคซีน จำนวน 2,000 ชุด เพื่อเป็นเผื่อเหลือเผื่อขาด ออกฉีดวัคซีนป้องกันสุนัขและแมวในพื้นที่ทั้งตำบล ส่วนในพื้นที่เสี่ยง ทางปศุสัตว์ได้มีการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ในรัศมี 1 กม.”  และในส่วนรัศมี 2-5 กิโลเมตร ได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เข้าดำเนินการฉีดวัคซีน ในส่วนที่เหลือ โดยจะมีการฉีดในทุกครัวเรือน เช่นเดียวกันสุนัขและแมวของกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่

        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน กล่าวว่า “ในขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ในพื้นที่เกือบแล้วเสร็จ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ได้มีการมุ่งเน้น ในการควบคุมป้องกันโรคสุนัขจรจัด ในพื้นที่  ส่วนในแผนระยะยาว จะมีการควบคุมจำนวนสุนัขจรจัด โดยการส่งตัวไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ที่ทางอำเภอแม่สอด อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ได้รับการดูแลต่อไป”