ข่าวแม่สอด : ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 1,219 โค้ง ครั้งที่ 2 รายได้ช่วย รพ.อุ้มผาง

ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 1,219 โค้ง ครั้งที่ 2 รายได้ช่วย รพ.อุ้มผาง

       “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 1,219 โค้ง 163 กม. ครั้งที่ 2” นำเงินรายได้ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

        เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงาน “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้า 1,219 โค้ง 163 กม. ครั้งที่ 2” โดย จัดขึ้นโดยหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อนำเงินรายได้ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมี นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก- พ.อ.อาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 แม่สอด- นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก- นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(.ททท.) สำนักงานจังหวัดตาก – ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก-หอการค้าจังหวัดตาก และนักปั่นจักรยานหลายร้อยคน ให้การต้อนรับ

        โดยนายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ได้กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ว่า การจัดงาน “ปั่นทะลุดอยลอยฟ้าจังหวัดตาก ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2” ระยะทางประมาณ 163 กม. จาก อ.แม่สอด จ.ตาก ขึ้นดอยลอยฟ้า อ.อุ้มผาง จ.ตาก สืบเนื่องจากนักปั่นจักรยานทราบว่าโรงพยาบาลอำเภออุ้มผาง และสถานบริการสาธารณสุขชายแดน จังหวัดตาก ประสบปัญหาในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนอกจากนี้ยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ จึงได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.จัดหารายได้เข้ากองทุนเพื่อโรงพยาบาลอุ้มผาง และสถานบริการสาธารณสุขชายแดน สุขศาลา และสุขศาลาพระราชทาน ในจังหวัดตาก 2.ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอชายแดน จังหวัดตาก ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น 3.ขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการปั่นจักรยาน 4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกาลังกายด้วยการปั่นจักรยาน 5.เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอชายแดน ของจังหวัดตาก เพิ่มมากขึ้น โดยมีค่าสมัครตามโค้งจากอำเภอแม่สอด ถึงอำเภออุ้มผาง จำนวน 1,219 โค้ง ๆ ละ 1 บาท เป็นเงิน 1,219 บาท มีระยะทาง 163 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา 15 ชั่วโมง ระหว่างเส้นทางมีจุดพักให้ทุกระยะเฉลี่ย 20 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 7 จุด แต่ละจุดจะมีน้ำดื่ม และผลไม้ในพื้นที่ นักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้จำนวนกว่า 400 คน จะได้รับเหรียญที่ระลึก และใบประกาศนียบัตร รางวัลอันทรงเกียรติ ผู้พิชิต 1,219 โค้ง ระยะทาง การขึ้นดอยลอยฟ้า อ.อุ้มผาง กว่า 163 กม. ทุกคน

ขอขอบคุณข้อมูล จาก AEC อาเซียน NEWS