ข่าวแม่สอด : ปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยง
ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงตากที่ 2 แม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก  เฟส กิตติศักดิ์ ก้อย บุญจันทร์