ข่าวแม่สอด  :  ปิดชั่วคราว แหล่งทัศนศึกษาและพักแรมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

          นายกุศล สุวรรณาภรณ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ออกประกาศปิดแหล่งทัศนศึกษาและพักแรมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และปิดการทัศนศึกษา การล่องเรือยางตามลำน้ำแม่กลอง น้ำตกทีลอซู และแหล่งทัศนศึกษาอื่นๆ เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  https://mgronline.com/uptodate/detail/9610000073532