ข่าวแม่สอด : ผวจ.ตากสั่งขยับกำหนดวันห้ามเผา 60 วัน ให้เร็วขึ้น

ผวจ.ตากสั่งขยับกำหนดวันห้ามเผา 60 วัน ให้เร็วขึ้น

ผวจ.ตากสั่งขยับกำหนดวันห้ามเผา 60 วัน ให้เร็วขึ้น วางแนวทางแก้ไขหมอกควัน ฝุ่นละออง หลายข้อ 

        เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการตามมติที่ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันจังหวัดตาก ปี 2562 เพื่อให้การป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยยังให้ใช้มาตรการอย่างจริงจัง ดังนี้  คือ ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.จังหวัดตาก กองร้อย รส.และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ร่วมตรวจสอบยานพาหนะไม่ให้มีเขม่าควันจากท่อไอเสียเกินค่ามาตรฐานและกำชับให้สถานตรวจสภาพรถเอกชน(ตรอ.)เข้มงวดในการตรวจวัดค่าควันดำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด , ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรไม่ให้เผาตอซังข้าว หญ้า หรือไร่อ้อยซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ โดยขอให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังตรวจสอบหากปรากฏว่ามีการเผาตอซัง หญ้า หรือไร่อ้อยขอให้รถน้ำหรือรถดับเพลิงเข้าปฏิบัติการดับได้ทันทีหรือหากจำเป็นให้จัดสรรช่วงเวลาในการเผาของแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสม

        นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า ในส่วนพื้นที่ป่าสงวนหรือพื้นที่ป่าอนุรักษ์  (อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า) ให้จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเฝ้าระวัง ดับไฟ หากพบผู้กระทำความผิดให้ผู้มีหน้าที่ดูแลผืนป่านั้นๆ แจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำการจุดไฟเผาต่อพนักงานสอบสวนทุกกรณี และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ , ให้สำนักงานแขวงทางหลวงตากที่ 1 สำนักงานแขวงทางหลวงตากที่ 2 สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทตากตรวจสอบไม่ให้มีเหตุไฟไหม้หญ้าในเขตทาง และให้ฉีดน้ำพรมถนนที่มีการก่อสร้างซึ่งอาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศ และให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามแผนออกตรวจสอบโรงงาน  สถานประกอบการเพื่อตรวจสอบว่า มีการปล่อยของเสีย หรือควันไฟที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ตลอดจนขอความร่วมมือโรงงาน และสถานประกอบการให้ดำเนินการแก้ไข หากไม่ให้ความร่วมมือให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และกฎหมายต่อไป

        นอกจากนี้ที่ประชุม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกตรวจสอบพื้นที่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศ การเผาในพื้นที่โล่ง เช่น การเผาหญ้า เผาตอซังข้าว และการเผาขยะ รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดรถน้ำออกฉีดน้ำล้างถนนเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ 4 ช่วงเวลา คือ 08.00 น.,11.00 น.,13.00 น. และ 15.00 น. , ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพของประชาชน ในกรณีที่มีประชาชนเข้ารับการรักษาด้วยโรคทางเดินหายใจผิดปกติ ให้รีบรายงานให้จังหวัดรับทราบ ,  ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบรถยนต์ของทางราชการไม่ให้มีมลภาวะในอากาศ และให้จัดระเบียบรถบรรทุกสินค้าที่บริเวณจุดผ่านแดน ( สะพานมิตรภาพไทย-เมียร์มา ) ให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ อย่างไรก็ดี ที่ประชุม ยังได้กำหนดมาตรการห้ามเผาจากเดิม เริ่มตั้งแต่วันที่1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562  เป็นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 62 –  วันที่ 30 เมษายน 2562

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ 77kaoded