ข่าวแม่สอด : ผวจ.ตาก-ดร.นายกฝอ-จนท.ทุกภาคส่วน ร่วมฝึกซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้ รพ.แม่สอด

ผวจ.ตาก-ดร.นายกฝอ-จนท.ทุกภาคส่วน ร่วมฝึกซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้ รพ.แม่สอด

       เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก บูรณาการฝึกการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด สถานีตำรวจภูธรแม่สอด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบ ที่ 14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ที่ว่าการอำเภอแม่สอด ทต.แม่กุ ทต.ท่าสายลวด อบต.แม่ปะ อบต.พระธาตุผาแดง สนง.ปภ.ตาก และ สนง.ปภ.ตาก สาขาแม่สอดในฐานะเลขาฯ คณะดำเนินการฝึก โดยมีนายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการฝึก ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ  รองนายกเทศมนตรี ร่วมสังเกตุการณ์ฝึกซ้อมแผนฯสมมติสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ที่อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ ชั้น 4 และมีผู้ติดอยู่ในอาคารบนชั้น 5 จำนวน 8 ราย ดำเนินการช่วยเหลือโดยใช้รถดับเพลิงกู้ภัยแบบบันไดเลื่อน ความสูง 32 เมตร และระดมรถดับเพลิงจากท้องถิ่นใกล้เคียง และหน่วยทหารในพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ การไฟฟ้าตัดกระแสไฟ และทดสอบระบบประปาหัวแดง และfire pump ของ ร.พ.แม่สอด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมการฝึกประมาณ 200 คน

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก กองสวัสดิการสังคมนครแม่สอด