ข่าวแม่สอด : ผอ.แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตาก สั่งตีเส้นการจราจร-ปรับปรุงภูมิทัศน์

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตาก สั่งตีเส้นการจราจร-ปรับปรุงภูมิทัศน์

     ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตาก สั่งดำเนินการ ตีเส้น การจราจร และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเส้นทางที่รับผิดชอบ

      เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายธงไชย ชมถนอม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตาก กรมทางหลวงชนบท สั่งการให้หมวดบำรุงเส้นทาง แขวงทางหลวงชนบทตาก( แม่สอด )นำเจ้าหน้าที่ ฝ่ายช่าง และคนงาน ทำการตีเส้น และทาสี บริเวณขอบเส้นทางถนน และเกาะกลาง ในเขตขึ้นทาง พื้นที่รับผิดชอบ ของแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตาก นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวเส้นทาง เพื่อให้เกิดความสวยงาม รวมทั้งการซ่อมแซม จุดที่มี ถนนเสียหาย บริเวณ เส้นทางพัฒนานครแม่สอด และเส้นทางเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะทางยาวนับสิบกิโลเมตร ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด)

      รายงานข่าวแจ้งว่าแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตาก ได้มีการนำสี มาตีเส้น เช่นในจุดที่ ห้ามจอดสีขาวแดงจุดที่ให้จอดสีขาวดำรวมทั้งการตีเส้น จุดพักจอดรถชั่วคราว การปรับปรุงและพัฒนาเส้นทาง ของแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตาก เพื่อให้เส้นมีความชัดเจน ชัดคม เป็นการบริการประชาชน และอำนวยความสะดวก ของผู้ใช้เส้นทาง รวมทั้งมีป้ายแจ้งเตือนในการใช้ถนนและเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตากและยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางในการเดินทางอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ โดย AEC อาเซียน NEWS