ข่าวแม่สอด : “ผู้การอ้วน” กลับคืนสู่ ตำแหน่ง ตาก 1

"ผู้การอ้วน" กลับคืนสู่ ตำแหน่ง ตาก 1

       ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 7 กันยายน 2562 เล่ม 136 ตอนพิเศษ 224 ง หน้า 63 ลำดับที่ 163 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการการโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับนายพลตำรวจ ซึ่งจากประกาศและคำสั่งดังกล่าว พล.ต.ต.ปริญญา วิศิษฐฎากุล “ผู้การอ้วน” ผู้บังคับการสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก (ตาก 1 )

       พล.ต.ต.ปริญญา วิศิษฐฎากุล “ผู้การอ้วน” ผู้บังคับการสืบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 เป็นผู้การมือปราบ เคยทำคดี และสามารถคลี่คลายคดี สำคัญๆมามากมาย เคยเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก มาแล้วระหว่างปี 2559-2561 ก่อนที่จะมีคำสั่งย้ายกลับมาเป็น ตาก 1 อีกครั้งหนึ่ง ใน วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก ทีมข่าวตำรวจ – AEC อาเซียน NEWS