ข่าวแม่สอด : ผู้ประกอบการขนส่ง เสนอรัฐแก้ปัญหารถติดบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์

        ผู้ประกอบการขนส่ง เสนอรัฐแก้ปัญหารถติดบริเวณสะพานมิตรภาพไทย- เมียนมาร์ แห่งที่ 1 เหตุทำให้เสียเวลา ทั้งระบบการทำงานของรัฐ และการจราจร

       เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุม AEC . สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตัวแทนผู้ประกอบการจากภาคส่วนต่างๆ ได้เข้าร่วมการประชุม ระดมความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะ “ ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคต” โดยมีผู้แทนจากสมาคมขนส่งจังหวัดตาก ผู้แทนชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอด , ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคธุรกิจ และผู้แทนองค์กรสื่อสารมวลชนแม่สอด ซึ่งในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยมีนายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด .จ.ตาก เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นถึง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตาก ว่า มีความล่าช้ามาก เพราะนานกว่า 2 ปีแล้ว ปัญหาใหญ่คือ การแก้ไขกฏหมายออกมารองรับนักลงทุน มีความล่าช้า ขณะที่ทางจังหวัดไม่มีอำนาจอะไร เพราะต่างหน่วยงานต่างถือกฏหมายคนละฉบับ ทำให้เกิดความล่าช้ามาก

        ขณะที่ด้านการขนส่งก็ยังมีปัญหามาก เพราะการจราจรติดขัดมากทุกวัน บนสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1 ที่ด่านพรมแดนแม่สอด -เมียวดี บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด กับ จังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมา หลังจากผลการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จ ทางเทศบาลนครแม่สอด จะนำข้อสรุปทั้งหมด เข้าสู่ที่ประชุม นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ( สศช. ) ที่จะจัดการประชุมประจำปี 2560 ในหัวข้อเรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย”  ในวันจันทร์ 3 กรกฏาคม 2560 ที่จังหวัดนนทบุรี

        นายสุชน เลิศรัตนคำแดง ผู้แทนสมาคมขนส่งจังหวัดตาก กล่าวว่า ปัญหาของการขนส่งสินค้าไปยังชายแดนไทย – เมียนมา ทุกวันนี้ คือ ปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1 แม่สอด-เมียวดี อยากให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขระบบการทำงานของราชการในการบริการประชาชน เช่น การเสียภาษี หรือ สำแดงสินค้า และการตรวจสอบสินค้า ควรมีบริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ ไม่ใช่ให้รถยนต์บรรทุกต้องวนไป วนมา ทำให้เสียเวลา และเกิดปัญหารถติด หรือ การออกหนังสือเดินทางคนเข้าเมือง ควรจะประสานกับ ฝ่ายเมียนมา ไม่ต้องให้ชาวเมียนมา ขับรถยนยนต์มาจอดบนสะพานทำให้รถนักท่องเที่ยว และรถยนต์ขนส่งสินค้าติดบนสะพานด้วย ควรประสานกับฝ่ายเมียนมา ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร หรือ ไปออกบัตรที่ฝั่งเมียนมาก่อนขึ้นสะพานก็ได้

       นอกจากนี้ ชาวบ้านเขตตำบลท่าสายลวดได้รับความเดือดร้อน รถบรรทุกก็ได้รับความเดือดร้อน ถูกตำรวจจับปรับ เพราะไม่มีที่จอด

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ: AEC อาเซียน NEWS