ข่าวแม่สอด  : ผู้ว่า-นายอำเภอ-นายกฝอ ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแม่สอด

ผู้ว่า-นายอำเภอ-นายกฝอ ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแม่สอด

       พ่อเมืองตาก นายอำเภอแม่สอด นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เห็นพ้อง ไม่ต้องการให้น้ำไหลเข้าเมืองแม่สอด น้ำลด -แม่น้ำเมยสูงขึ้น

       เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ระดับน้ำในแม่น้ำเมย ที่บริเวณบ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ชายแดนไทย – เมียนมา มีระดับน้ำที่สูงขึ้นอีก จนไหลบ่าท่วมบ้านเรือนราษฎร ร้านค้า ที่อยู่ริมฝั่งจังหวัดเมียวดีของเมียนมาร์

       หลังจากที่น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก ลดระดับ จนเกือบเข้าสูภาวะปกติ ขณะที่น้ำเมยท่วมสูงนั้น ชาวเมียนมาร์ ยังคงโดยสารเรือไปมา และกำลังได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัยในเมียนมาร์

      ดร.เทอดเกียรติ์ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก กล่าวว่า หลังจากที่ได้หารือ ร่วมกับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ลงสำรวจพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ( เทศบาลนครแม่สอด ) การสำรวจพื้นที่ไม่ใช่ต้องทำโครงการใหม่ แต่เป็นการสานต่อจากโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมเดิม ที่เทศบาลนครแม่สอด ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา กว่า 10 ปี โดยงบประมาณของกรมโยธาธิการ และงบประมาณจากจังหวัดตาก ซึ่งโดยภาพรวมสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้มากถึงร้อยละ 80 ในพื้นที่ จากเดิมเคยเกิดน้ำท่วม มีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนานหลายวัน แต่น้ำท่วมครั้งนี้ทางเทศบาลนครแม่สอด ได้ใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมง สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหาน้ำท่วมจึงไม่ใช่เพียงแก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตัน หรือ การทิ้งขยะ ไปปิดท่อระบายน้ำเพียงอย่างเดียว แต่ต้องแก้ปัญหาทั้งระบบ เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมต่อไป โดยเทศบาลได้หารือกับ ผวจ.ตาก และนายชัยพฤกติ์ เธียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เห็นพ้อง โดยหลักการไม่ต้องการให้น้ำไหลเข้าตัวเมืองแม่สอด และจะต้องสานต่อ จากโครงการฯ เดิม ในจุดที่จำเป็นต้องสร้าง เช่น การสร้างพนังกันดิน ป้องกันน้ำท่วม การวางท่อระบายน้ำ การสูบน้ำ เพื่อแก้ปัญหา น้ำจากลำห้วย 5 แห่ง ที่ประทังเข้ามายังเขตเทศบาลนครแม่สอด รวมทั้งน้ำจากอ่างเก็บน้ำของชลประทานด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS