ข่าวแม่สอด : ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด-จนท.ร่วมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด-จนท.ร่วมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์

       วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.35 น. นางอุบลวรรณ วุฒิ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของ บริษัท อาร์พีเอส ซิสเต็ม จำกัด เที่ยวบินที่ GBJ 515 เส้นทางเชียงใหม่ – แม่สอด ซึ่งเริ่มให้บริการเป็นวันแรก ทำการบินสัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน (วันจันทร์ และวันเสาร์) ณ ท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก ท่าอากาศยานแม่สอด กรมท่าอากาศยาน