ผู้แทน ทุก ศาสนา ในอำเภอแม่สอด ร่วมถวายอาลัยในหลวง

        ข่าวแม่สอด ตาก : เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก , ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด และเทศบาลนครแม่สอด ได้จัดพิธีทางศาสนาน้อมเกล้าฯถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารศูนย์แสดงสินค้า และการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตาก ข้าราชการ และประชาชนจากศาสนาต่างๆ ได้ไปร่วมพิธี โดยในพิธีการ เริ่มจากผู้แทนศาสนาอิสลาม , ศาสนาคริสต์ , ศาสนาฮินดู , ศาสนาซิก , ศาสนาพรมหมณ์ และศาสนาพุทธ พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และพสกนิกรชนเผ่ากะเหรี่ยง ร่วมไว้อาลัย หลังจากนั้นมีการเริ่มพิธีทางศาสนาพุทธในการสดับปกรณ์ โดยมีผวจ.ตาก เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพิธีกรรมต่างทางพุทธศาสนา จนจบพิธี

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย AEC อาเซียน NEWS