ข่าวแม่สอด : “ผู้ใหญ่หมี ลีลาวดี” ขอเดินหน้าทำงานสุดหัวใจ

"ผู้ใหญ่หมี ลีลาวดี" ขอเดินหน้าทำงานสุดหัวใจ

       หมี ลีลา สน.คาราบาว แม่สอด ว่าที่ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว ขอบคุณ พี่น้องชาวบ้านหนองบัว- พร้อมรับใจประชาชนสุดหัวใจ จริงใจ จริงจัง กล้าคิด กล้าทำ กล้าทำ และลงมือทำ ทันที –“หมวดโหนก” ผู้พิทักษ์โล่เงิน จุดตรวจบ้านหนองบัว ร่วมแสดงความยินดี กับ “หมี ลีลาวดี” ว่าที่ ผญบ.หนองบัว พร้อมทำงานร่วมกัน

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายปรีชา สอนแวว หรือ หมี ลีลาวดี แกนนำกลุ่ม มิตรแท้ สน.คาราบาว นครแม่สอด ว่าที่ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ 7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง และได้เป็น ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวหมู่ 7 คนใหม่ ประกาศพร้อมเดินหน้าทำงาน พร้อมรับใจประชาชนสุดหัวใจ จริงใจ จริงจัง กล้าคิด กล้าทำ กล้าทำ และลงมือทำ ทันที – บ้านหนองบัว ต้องพัฒนาเดินหน้าสู่การพัฒนาด้วยแนวคิด แนวทาง ใหม่ๆ ที่เจริญเติบโต และงอกงามในสิ่งดีๆ ชาวบ้านอยู่ดีกินดี ผู้ใหญ่บ้านยืนเคียงข้องประชาชน

      นายปรีชา สอนแวว หรือ หมี ลีลาวดี ว่าที่ ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ 7 ต.แม่ปะ กล่าวแสดงความรู้สึกจากหัวใจว่า “กระผม ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวบ้านหนองบัวทุกท่าน ที่เดินทางมาลงคะแนนให้จนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ซึ่งกระผมขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ไม่ให้ชาวบ้านผิดหวัง และเริ่มทำงานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปสร้างความเจริญให้หมู่บ้าน และ จะขอ ยึดหลักการทำงาน “ประชาชนคือศูนย์กลางและหัวใจการทำงาน” เพราะ การบริการประชาชน คือ หัวใจของการทำงาน มีความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาทำงานให้ประชาชนชาวบ้าน บ้านหนองบัว อย่างจริงใจ จริงจัง กล้าคิด กล้าทำ กล้าทำ และลงมือทำ ทันที” กระผใพร้อมที่จะเดินหน้าทำงานให้กับชาวบ้านหนองบัวทันทีครับ”

     โอกาสเดียวกันนี้ ร.ต.ต.กนกโชติ จันทร์เต็ม “หมวดโหนก” รอง สว.(ป.) สภ.แม่สอด จังหวัดตาก ผู้พิทักษ์โล่เงิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด ประจำจุดตรวจบ้านหนองบัว หมู่ 7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จังหวัดตาก เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ นายปรีชา สอนแวว หรือ หมี ลีลาวดี แกนนำกลุ่ม มิตรแท้ สน.คาราบาว นครแม่สอด ว่าที่ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ 7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว ต.แม่ปะ เพื่อเตรียมประสานความร่วมมือระหว่าง ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองในหมู่บ้านหนองบัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประจำจุดตรวจในหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันทำงานในอนาคตในด้านการดูแลพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านหนองบัว ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการทำหน้าที่ดูแลชาวบ้านในทุกๆด้านที่จะประสานการทำงานร่วมกันได้
     รายงานข่าวแจ้งว่า ในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหนองบัว ที่ผ่านมานั้นนายปรีชา สอนแวว หรือ หมี ลีลาวดี แกนนำกลุ่ม มิตรแท้ สน.คาราบาว นครแม่สอด ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ ซึ่งต้องมีการประสานการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก สยามรัฐ