ข่าวแม่สอด : ฝนตกหนักระดับน้ำแม่น้ำเมย สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง-บางจุดล้นตลิ่ง

      เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 จากการที่พายุฝนได้ตกลงมาอย่างหนักและรุนแรง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด-ท่าสองยาง และ อ.อุ้มผาง จังหวัดตาก ทำให้แม่น้ำเมย มีระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว บางจุดน้ำล้นตลิ่งจนไหลเข้าท่วมพื้นที่ 2 ริมฝั่งแม่น้ำเมย และไหลลงไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้ง อ.แม่สอด-แม่ระมาดและ อ.ท่าสองยาง

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS