ข่าวแม่สอด  : อ.แม่สอด จ.ตาก ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ผู้ว่าฯสั่งฉีดน้ำลดปัญหาหมอกควัน

         นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มีคำสั่งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก (ทส.) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)จังหวัดตาก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลภาวะเป็นพิษในอากาศ ภายหลังพบว่ามีฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มมากขึ้น และสูงเกินมาตรฐาน และยังพบว่า มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เกินมาตรฐานมาก ทำให้ต้องมีการระดมรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถพ่นฉีดสเปร์ยไอน้ำขึ้นฟ้า เพื่อพ่นน้ำลดหมอกควันบริเวณศาลพระวอ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก และจะได้ดำเนินการขยายการฉีดพ่นน้ำขึ้นฟ้าไปในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีปัญหาหมอกควัน และมลภาวะเป็นพิษต่อไป

อ.แม่สอด จ.ตาก ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ผู้ว่าฯสั่งฉีดน้ำลดปัญหาหมอกควัน

          ขณะนี้ฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มขึ้นและสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานหลายจังหวัด ทางภาคเหนือ ซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษ รายงานปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) พบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีปริมาณฝุ่นละอองสูงสุดอยู่ที่ 187 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่จังหวัดลำปาง และมีจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ได้แก่ จ.ตาก แพร่ และ พะเยา ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกจังหวัด โดยไม่มีฝนตกในพื้นที่ ดังนั้น ทางกรมควบคุมมลพิษ ยังคงขอให้ทุกจังหวัด เฝ้าระวัง ทำความเข้าใจในพื้นที่เสี่ยง และดับไฟในพื้นที่อย่างเข้มงวด รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  INN