ข่าวแม่สอด : ฝ่าทางตันร้านเกม/คาราโอะ/โรงหนัง สู้เทคโนโลยีสมัยใหม่!

ฝ่าทางตันร้านเกม/คาราโอะ/โรงหนัง สู้เทคโนโลยีสมัยใหม่!

        วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก กำหนดจัดประชุมเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของพื้นที่อำเภอ แม่สอด   แม่ระมาด  ท่าสองยาง  พบพระ  และอุ้มผาง เวลา 9.30 น. ณ วัดมณีไพรสณฑ์  ตำบลแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

            โดย นายสมนึก  ปาปะเค  วัฒนธรรมจังหวัดตาก ได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาของสถานประกอบการว่า ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทมากทำให้วัฒนธรรม อาชีพต่าง ๆ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เช่น ธุรกิจธนาคาร บริษัท ห้างร้านฯ แม้แต่ธนาคารที่ว่าดูมั่นคง หลังจากมีระบบ E-Banking ทำให้การเบิก จ่าย โอนง่ายขึ้น หลายๆ ธนาคารก็เริ่มปิดตัวลงมากขึ้น คนตกงานมากขึ้น ดังนั้นทุกภาคส่วนจะต้องรีบปรับตัว

            ตัวอย่างเช่น ไปรษณีย์/โทรเลข ปัจจุบันเทคโนโลยีมือถือ, Line ,Messenger เข้ามาทำให้สะดวกสบายมากขึ้น  คนก็เลิกใช้โทรเลข แต่ไปรษณีย์กับปรับตัวเน้นไปทางขนส่งพัสดุแทน ดังนั้นเทคโนโลยีทำให้คนเราต้องปรับเปลี่ยนอาชีพ

            อย่างร้าน CD , DVD  เมื่อก่อนมีมากมาย ปัจจุบันเหลือขายอยู่ใน 7-11 แต่อนาคตต่อไปอาจไม่มีอีกแล้วเพราะตอนนี้สามารถโหลดมาดูทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ซึ่งตอนนี้ร้านจำหน่าย CD, DVD ไม่มีใครมาขอเปิดแล้ว

            ร้านเกมซึ่งในอดีตต้องมีการสำรวจตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันสถิติการขอยกเลิกกิจการร้านเกม, ร้านคาราโอเกะ ก็มีมากขึ้น  ส่วนร้านที่ยังเหลืออยู่ทำอย่างไรจึงจะอยู่ได้?

            แนวทางที่น่าจะทำให้ร้านเกมอยู่รอดได้ในปัจจุบัน คือต้องใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ให้มากกว่าการเล่นเกม เช่น การเสิร์ซหาข้อมูล หาความรู้  ทำรายงาน พิมพ์งาน และให้ชั่วโมงการเล่นมีราคาถูก  และเพิ่มเติมในเรื่องความปลอดภัย

            ส่วนโรงภาพยนตร์ โรงหนัง  นอกจากที่ BIG C, LOTUS ,โรบินสัน ที่ยังเปิดอยู่แล้ว นอกนั้น โรงหนังทั่วไป หนังกลางแปลง ก็ปิดตัวหายไปแล้ว ทำอย่างไรจึงจะให้อยู่ได้  ก็คงจะต้องเพิ่มในเรื่องของบริการเพราะโรงหนังจะเป็นแหล่งพบปะ นัดพบเพื่อนได้

            ร้านคาราโอเกะเองก็จะต้องทำอะไรให้พิเศษกว่าที่มีอยู่ เช่น การเอาใจใส่ลูกค้า เช่น อาหาร  เครื่องดื่ม  การบริการที่ดี  คุณภาพเครื่องเสียงดี เป็นต้น

            โดย นายสมนึก  ปาปะเค  วัฒนธรรมจังหวัดตาก มีความมุ่งมั่นจะช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการอยู่รอดได้ในภาวะเทคโนโลยีต่าง ๆ กำลังเข้ามาแทนที่ แต่ก็ขอให้ผู้ประกอบการดูแลกิจการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย ในเรื่องของเวลาปิด-เปิด และอายุของผู้เข้าบริการ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข  เพื่อความถูกต้องเป็นระเบียบ และเพื่อไม่ให้โดนร้องเรียนจากผู้ปกครอง และเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องลงไปดำเนินคดีแก่ผู้ที่กระทำผิด

            ซึ่ง คุณวรพล  หนอนน้อย (ตอง) ผู้ประกอบการร้านเกมที่ประสบความสำเร็จในเมืองตาก ได้เข้ามาช่วยเสนอแนวทางและเคล็ดลับที่ทำให้กิจการเจริญก้าวหน้าและอยู่รอดอย่างยั่งยืนว่า  สิ่งสำคัญคือโปรแกรมที่ใช้ควบคุมระบบต้องเร็ว,  การหาช่าง Support ที่ดี,  การบริการที่เอาใจใส่ลูกค้า และการทำโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้า  รวมถึงการประหยัดต้นทุน เช่น การประหยัดไฟฟ้า โดยเลือกใช้แอร์ที่ประหยัดไฟ  โดยหากมีปัญหาใดๆ สามารถมาปรึกษาตนได้  ตนพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบร้านเกมทุกท่าน

            โดยการนี้ พ.ต.ท.เกรียงเดช ชัยบรรณ รอง.ผกก.สอบสวน สภ.แม่สอด จ.ตาก ได้กำชับในเรื่องของเวลาในการปิด – เปิด ของแต่ละสถานประกอบการ  รวมถึงอายุของผู้ใช้บริการขอให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางข้อกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย หากผิดจากเงื่อนไขก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ขอให้ทุกสถานประกอบการให้ความร่วมมือด้วย.