ข่าวแม่สอด : เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ชายแดนไทย-เมียนม่าร์ อ.พบพระ จ.ตาก และอำเภอใกล้เคียงแนวชายแดน (อ.แม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง และ อ.อุ้มผาง) มีสภาพอากาศหนาวเย็นติดต่อกันมาหลายวันและในเช้าวันนี้ อากาศหนาวเย็นลงโดยเฉพาะบนยอดดอย อุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียล ในหลายพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้า อ.เมืองตาก 10.7 c อ.แม่สอด 10.3 c เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา 11.4 c ดอยมูเซอ 6.0 c อุ้มผาง5.0 c และ อ.พบพระ ที่หนาวเย็นจัดบนดอยอุ้มเปี้ยม บ้านอุ้มเปี้ยม ถนนสายพบพระ-อุ้มผาง กม.86-87 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งปลูกผลผลิตทางการเกษตร และผลผลิตที่มีชื่อเสียง อย่างหนึ่งคือหัวกะหล่ำปลียักษ์ ซึ่งในวันนี้จากสภาพที่หนาวจัดปรากฏว่ามีน้ำค้างมาแข็งเกาะคล้ายแม่คะนิ้ง มาเกาะ ที่หัวกะหล่ำ ในแปลงปลูกของ เกษตรกร ซึ่งเป็นที่ตกใจของเกษตรกร อ.พบพระ อย่างมาก และด้วยสภาพอากาศจัดนี้ เกษตรกร ต้องก่อไฟผิงในแปลงผัก

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย AEC อาเซียน NEWS