ข่าวแม่สอด  :  ปัญหาอุทกภัยในพม่า แถมค่าเงินจ๊าดร่วงหนักในรอบหลายสิบปี ทำค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดีทรุด แต่ไทยได้ดุลการค้ากว่า 6.6 หมื่นล้าน มอเตอร์ไซค์-เครื่องดื่มบำรุงกำลังจากไทย ขายดิบขายดีในพม่า

         ด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก รายงานสถิติการค้าชายแดน ประจำไตรมาสที่ 4/2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2561) ว่ามีมูลค่ารวม 17,758.52 ล้านบาท แยกเป็นการส่งออก 16,152.90 ล้านบาท-นำเข้า 1,605.624 ล้านบาท ลดลง 7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

         ส่วนการค้ารวมตลอดปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561) มีมูลค่าทั้งสิ้น 79,393.69 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.12 เมื่อเทียบกับการค้ารวมตลอดปีงบประมาณ 60 แต่ไทยได้ดุลการค้าเนื่องจากมูลค่าส่งออกสูงกว่ามูลค่านำเข้า 66,719.67 ล้านบาท

          สินค้าส่งออกที่สำคัญอันดับต้นๆ ในปีงบฯ ปัจจุบัน เรียงตามลำดับได้แก่ จักรยานยนต์,เครื่องดื่มบำรุงกำลัง, โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์, น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล, น้ำตาล เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้ามูลค่าสูงอันดับต้นๆ ได้แก่ โคและกระบือ, เศษเหล็กเก่าใช้แล้ว, พลวงออกไซด์, เมล็ดถั่วลิสง, โทรศัพท์มือถือ

          สำหรับสาเหตุที่ทำให้มูลค่าการค่าลดลงมีสาหตุจากหลายประการ เช่น การเกิดอุทกภัยในพม่า ทำให้เส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก, ค่าเงินจ๊าดอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ประกอบการเข้าไปลงทุนในพม่ามากขึ้นเช่นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักรทางการเกษตรที่ประเทศไทยเคยเป็นผู้ส่งออกมูลค่าสูง แต่ปัจจุบันมีมูลค่าลดลง เป็นต้น

          นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก นักธุรกิจส่งออกชายแดนไทย-พม่ารายใหญ่ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวว่า ปัจจุบันเงินจ๊าดพม่าลดลงมาก ล่าสุด 100 จ๊าดแลกเงินบาทไทยได้ประมาณ 1.90 บาทเท่านั้น ต่ำกว่า 2 บาทในรอบหลายสิบปี เรื่องนี้มีผบกระทบต่อมูลค่าการค้าชายแดน และปัจจุบันนั้นการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินจ๊าดจะมีการเปิดร้านตั้งโต๊ะแลกเปลี่ยนในเมียวดี ฝั่งพม่าแล้ว โดยนักธุรกิจพ่อค้าชาวพม่าจะมีการแลกเงินจ๊าดเป็นเงินบาทก่อนที่จะมาซื้อสินค้าฝั่งไทย และนับตั้งแต่ฝนตกน้ำท่วมเกิดอุทกภัยในพม่า ส่งผลทำให้มูลค่าการค้าชายแดนตัวเลขลดลง

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  https://mgronline.com/local/detail/9610000099136