ข่าวประชาสัมพันธ์  :  รพ.แม่สอด ขอเชิญร่วมสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขอเชิญร่วมสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา

          ด้วยชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่สอดได้ร่วมโครงการ “โลกเคลื่อนไปด้วยใจโพธิสัตว์” โดยเสถียรธรรมสถาน เพื่อปลุกหัวใจสังคมให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน หนึ่งในโครงการ คือ ขบวนธรรมยาตราทั่วไทยที่อันเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา พระผู้เป็นเลิศทางด้านการเยียวยา และสติปัญญา ออกเยียวยาให้กับคนทั่วประเทศ และตามโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาได้อันเชิญไปเปิด “ดวงตาเห็นธรรม” ปลุกหัวใจผู้หญิง หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ เพื่อสร้างพลังศรัทธา ปัญญา และเยียวยาสังคม ในโรงพยาบาลเกือบ 300 แห่ง

         ในการนี้ ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่สอด จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด และประชาชนทั่วไป ร่วมสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ซึ่งจะประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกสีม่วง) โรงพยาบาลแม่สอด ระหว่างวันที่ 20 – 25 มีนาคม 2559 และเวลา 18.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าองค์พระฯ นับว่าเป็นโอกาสอันเป็นสิริมงคลสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่ได้มีโอกาสสักการบูชาพระพุทธชยันตีพระองค์ดำ นาลันทา ในครั้งนี้

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลแม่สอด

ขอขอบคุณข้อมูล  :  งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลแม่สอด

ขอขอบคุณรูปภาพ  :  obec.go.th