ข่าวแม่สอด : พระสุจินต์ สุจิณโณ บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลแม่สอด 100,000 บาท

พระสุจินต์ สุจิณโณ บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลแม่สอด 100,000 บาท

      วันที่ 18 มิ.ย. 62 เวลา 13.00 น. ที่โรงพยาบาลแม่สอด นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับพระสุจินต์ สุจิณโณ เจ้าอาวาสวัดหนองน้ำเขียว อ.แม่สอด จ.ตาก

        ที่เดินทางมาบริจาคเงิน จำนวน 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการโรงพยาบาลแม่สอด
ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

งานประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่สอด
175/16 ถ.ศรีพานิช อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ 055-531224, 531229