พล.ต.มูเซ ผู้นำคนใหม่ แทนนายพลนะคะมวย กองกำลังกะเหรี่ยงโก๊ะทูบลอ

         ที่ บ้านโซซูเมี่ยน กองบัญชาการใหญ่ กองกำลังกะเหรี่ยงโก๊ะทูบลอ (กลุ่มนายพลนะคะมวย) ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ตรงข้าม อ.พบพระ จ.ตาก ผู้นำทางทหารและพลเรือนของกะเหรี่ยงโก๊ะทูบลอ ได้มีการประชุม เพื่อเลือกตั้ง ผู้นำทางทหารคนใหม่ แทน นายพลนะคะมวย อดีตผู้บัญชาการกองกำลัง ที่เสียชีวิตลง และมีการแต่งตั้ง ผู้นำทางกองทัพ พร้อมกันอีก 3 ตำแหน่ง โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เลือก พล.ต.มูเซ รองผู้บัญชาการโก๊ะทูบลอ เป็น ผู้บัญชาการ , พลจัตวา สดี เป็นรองผู้บัญชาการคนที่ 1 และ พ.อ.ส่วยวะ เป็นรองผู้บัญชาการ คนที่ 2 และแต่งตั้ง พล.ต.มอสุ เป็นที่ปรึกษากองทัพกะเหรี่ยงกลุ่มโก๊ะทูบลอ

         โดยที่ประชุม ยังได้ประกาศแนวนโยบายของ กองกำลังกะเหรี่ยง โก๊ะทูบลอ ในการยืนหยัดต่อสู้ เพื่ออิสรภาพและการปกครองตนเอง เป็นกองกำลังอิสระ ที่ไม่ใช่เป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF ที่อยู่ภายใต้การปกครองของทหารเมียนมาร์ แต่เป็นกองกำลังอิสระที่เป็นพันธมิตร มีข้อตกลงหยุดยิงกับทหารเมียนมาร์

         สำหรับ พล.ต.มูเซ นั้น ถือว่า เป็นที่ยอมรับของทหารและชนชาวกะเหรี่ยง เพราะเป็นนักรบชนชาวกะเหรี่ยง ที่ไม่เคยเกรงกลัวใคร เช่นเดียวกับ นายพลนะคะมวย เป็นผู้นำที่จะสืบทอดแทน นายพลนะคะมวย ในแบบฉบับที่ไม่ต่างกัน และอาจจะเข้มข้นมากกว่า เพราะได้เป็นทหารกะเหรี่ยง ที่ต่อสู้มาแต่เยาว์วัย

 

ขอขอบคุณข้อมูล :  INNNEWS

ขอขอบคุณรูปภาพ  :  ไทยรัฐ