วันนี้ ( 9 มี.ค.59 ) ที่ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก พล.ต.สมชาย พวงจันทร์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ติดตามสถานการณ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เดินทางมาตรวจเยี่ยมระบบการติดตามและการรายงานสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีพันเอกวสุชนม์ บุษยบุตร รองหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการและบริหารงานบุคคล กอ.รมน. จังหวัดตาก และคณะ ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงสถานการณ์ต่างๆ ในจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก

          พันเอกวสุชนม์ บุษยบุตร รองหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการและบริหารงานบุคคล กอ.รมน. จังหวัดตาก ได้นำเสนอสถานการณ์ความมั่นคง อาทิ ด้านการเมือง ในภาพรวมของจังหวัดตาก อยุ่ในความสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ขัดแย้งรุนแรงใดๆ ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และเมื่อช่วงหน้าแล้ง ส่วนหนึ่งมีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ทำให้มีรายได้ต่อเนื่องไม่ส่งผลกระทบมากนัก ด้านยาเสพติด ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่จำกัดวงแคบลง เนื่องจากการเอาจริงของภาครัฐ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ยังปรากฏมีความพยายามของกลุ่มลักลอบค้าไม้อยู่บ้าง ด้านแรงงานต่างด้าว จังหวัดตากมีการขึ้นทะเบียนไว้ ส่วนใหญ่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ กอ.รมน.จังหวัดตาก มีการทำงานประสานข้อมูลเชิงลึก ทั้งในส่วนของทีมปกครองจังหวัด ทีมตำรวจและทหาร รวมถึงภาคประชาชนด้วย

          พล.ต.สมชาย พวงจันทร์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ติดตามสถานการณ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ได้กล่าวชื่นชม การทำงานในเชิงบูรณาการของ กอรมน.จังหวัดตาก กับทุกภาคส่วน พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติได้เฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคงภายในประเทศให้ดีที่สุด

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  กรมประชาสัมพันธ์