ข่าวแม่สอด : “พัทยาริมเมย” ชาวไทย-เมียนม่าร์ ร่วมสร้าง ฝายกั้นแม่น้ำเมย พร้อมสู้ภัยแล้งและเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

       เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ราษฏรชาวไทยที่บ้านห้วยมหาวงศ์ บ้านแม่โกนเกน หมู่ 9 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับราษฎรชาวเมียนม่าร์ชานเมืองเมียวดี จ.เมียวดี โดยชาวไทยและชาวเมียนม่าร์ ที่อาศัยอยู่ริมชายแดนไทย-เมียนม่าร์ ได้ร่วมกันสร้างฝายน้ำล้นกั้นแม่น้ำเมย โดยการนำหลักหมุดที่ทำด้วยไม้ไผ่และกระสอบทรายมาปักและวางกั้นกลางแม่น้ำเมย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้านริมแม่น้ำเมย เพื่อใช้เป็นสถานที่เล่นน้ำ-อาบน้ำ คลายร้อนและเล่นน้ำระหว่างชาวบ้านทั้ง 2 ฝั่งเมย อีกทั้งยังเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ในลักษณะ “พัทยาชายแดนริมแม่น้ำเมย” ให้เด็กๆ-เยาวชนและประชาชนได้เล่นน้ำสงกรานต์ รวมทั้งขณะนี้น้ำน้อยประชาชนกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง จึงมีแนวคิดในการกั้นแม่น้ำเพื่อน้ำน้ำไปใช้ในการใช้และเพื่อการเกษตรของชาวไทย-เมียนม่าร์ นอกเหนือจากเล่นสงกรานต์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคลายร้อย กลางแม่น้ำเมยร่วมกัน และยังเป็นการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและการสู้ภัยแล้งร่วมกันที่ริมแม่น้ำเมย

        รายงานข่าวแจ้งว่า การสร้างฝายกั้นแม่น้ำเมยของประชาชนท้องถิ่นไทย-เมียนม่าร์ นับว่าเป็นความร่วมมือของประชาชนที่อาศัยอยู่ริม 2 ฝั่ง ด้วยความราบรื่นและมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในภาคประชาชนคนท้องถิ่น

ขอขอบคุณภาพ-เนื้อข่าวโดย AEC อาเซียน NEWS