พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

       นายชัยพฤกดิ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอดพร้อมว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

      วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) นายชัยพฤกดิ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พ่อค้า และประชาชน จิตอาสา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 41 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปีพุทธศักราช 2562

     นายชัยพฤกดิ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอดได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพร ในสมุดลงนามถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

    สำหรับอำเภอแม่สอด และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถานศึกษาในอำเภอแม่สอด ได้มีการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีเหลืองในครั้งนี้

เศรษฐชาติ แหงมงาม ภาพ/ข่าว