ข่าวแม่สอด : พิธีบวงสรวงสักการะ วันเจ้าพ่อพะวอ 243 ปี ณ ศาลเจ้าพ่อพะวอไชยมงคล

พิธีบวงสรวงสักการะ วันเจ้าพ่อพะวอ 234 ปี ณ ศาลเจ้าพ่อพะวอไชยมงคล

พิธีบวงสรวงสักการะ วันเจ้าพ่อพะวอ 243 ปี

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

ณ ศาลเจ้าพ่อพะวอไชยมงคล หลังวัดชุมพลคีรี