ข่าวแม่สอด : พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

       เชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. โดยมี นายอุดร  ตันติสุนทร เป็นประธานในพิธี

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

เวลา 08.00-08.30 น.         -รายงานตัวรับใบประกาศฯ ณ หน้าตึกอาคารอำนวยการ

เวลา 08.30-08.45 น.         -พบครูที่ปรึกษา ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์เข้าแถวเตรียมเข้าหอประชุม

เวลา 08.45 น.                      -ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมกันที่หอประชุม

เวลา 09.00น.                       -แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริการ คณะครู พร้อมกันที่หอประชุมฯ

-นิมนต์คณะสงฆ์นั่งบนอาสนะ

เวลา 09.30น.                       -พิธีมอบประกาศนียบัตร

-ประธาน นายอุดร  ตันติสุนทร(ประธานกรรมการวิทยาลัย) เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

-ประธานเข้าสู่พิธี

-พิธีกรเรียนเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเข้าประจำแท่นพิธี

-พิธีกรเรียนเชิญ ผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงานการจัดงาน

-ประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับ

-พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

-ประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจนถึงบุคคลสุดท้าย

-เชิญท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติประเคนของถวายพระสงฆ์

-พระสงฆ์ปาฐกถาธรรม และให้พร

-นิมนต์คณะพระสงฆ์ลงจากอาสนะ

-ประธานกล่าวให้โอวาทแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา

-ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตน

-เพลงสรรเสริญพระบารมี

-ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด  มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี

-ถ่ายรูปหมู่

เวลา 12.00 น.                      -เสร็จพิธี