วันที่ 8 กันยายน 2562  เวลา 08.30 น.

         นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลคเณศจตุรถี ประจำปี2562 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และประชาชน ผู้นับถือ ศรัทธาพระองค์ท่าน เข้าร่วมพิธีฯ  ณ วงเวียนเล็กแม่สอด หน้าโรงเรียนเทศบาลชุมพลคีรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเผยแพร่เทศกาลที่ดีงาม สร้างความสมานสามัคคีกันในหมู่พี่น้องทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ศรัทธา

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก