ข่าวแม่สอด : พิษโพดุล-นายกฝอ สั่งคณะผู้บริหารและทีมงานลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

พิษโพดุล-นายกฝอ สั่งคณะผู้บริหารและทีมงานลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

       เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “ดร.ฝอ” นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก มอบหมายให้นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ละคณะทำงาน ลงพื้นที่ ตรวจสอบท่อระบายน้ำ เชื่อมต่อระหว่างถนนแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตากกับถนน ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครแม่สอดบริเวณเส้นทาง แม่สอด-แม่ตาว เพื่อให้ระดับน้ำที่ไหลลงท่อ เป็นอันดับที่ ต้องมีการปรับระดับไป ตามสัดส่วนและไล่ระดับความสูงต่ำ ของถนน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ เชื่อมต่อเส้นทางทางน้ำให้ต่อเนื่องกัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในช่วงที่มีฝนตกอย่างหนัก

      ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ “ดร.ฝอ” นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มีการสั่งการและมอบหมายให้ คณะผู้บริหาร ทั้ง รองนายกเทศมนตรี ปรึกษาฯ เลขานุการฯและสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด ทั้ง 4 เขตรวมทั้ง ปบัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองการฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในทุกพื้นที่ในช่วงที่มีพายุฝนตกลงมาอย่างหนักช่วงนี้ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและให้การช่วยเหลือและอย่างทันที ในเขตรับผิดชอบ

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS