ข่าวแม่สอด  :  พีดีไอ หยุดผลิตแร่สังกะสีจากเหมืองแม่สอดแล้ว เมื่อ มิ.ย.59  เร่งฟื้นฟูพื้นที่

         ผู้จัดการออนไลน์ – พีดีไอ หยุดผลิตแร่สังกะสีจากเหมืองแม่สอดแล้ว เมื่อมิถุนายนที่ผ่านมา เร่งฟื้นฟูพื้นที่เหมืองเป็นป่าสมบูรณ์ และพัฒนาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไป

         นายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “เหมืองแม่สอด ของบริษัทฯ ได้เสร็จสิ้นภารกิจผลิตแร่สังกะสีที่ดำเนินการมายาวนาน 32 ปีแล้ว ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสำรองแร่หมดลง โดยในปี 2559 ผลิตแร่สังกะสีได้จำนวนทั้งสิ้น 140,000 ตัน หลังจากนี้เหมืองฯ จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้คืนกลับสู่สภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ดังเดิมตามแผนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ก่อนส่งมอบคืนพื้นที่ให้แก่กรมป่าไม้ภายในปี 2560 เพื่อพัฒนาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไป

        นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ และจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สังกะสีดอยผาแดง พร้อมทั้งเจดีย์ พระธาตุผาแดง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปีหน้า

        “พีดีไอ ยังคงผลิตโลหะสังกะสีส่งมอบลูกค้า” นายฟรานซิส กล่าวต่อว่า แร่สังกะสีที่ผลิตได้จากเหมืองแม่สอด จะส่งไปถลุงเป็นผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีที่โรงถลุงสังกะสี จังหวัดตาก ตามปกติ โดยในปี 2559 พีดีไอ มีแผนการผลิต และจำหน่ายโลหะสังกะสี จำนวน 70,000 ตัน และจะส่งมอบผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ต่อเนื่องไปจนปี 2560

        ขณะเดียวกัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาการนำเข้าผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสี เพื่อมาจำหน่ายในอนาคตอีกด้วย พีดีไอ เตรียมพื้นที่โรงถลุงสังกะสี จ.ตาก สู่โครงการจัดการกากอุตสาหกรรม นายฟรานซิส กล่าวว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินโครงการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจรที่ จ.ตาก ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนกับบริษัท โดวา อีโค – ซิสเต็ม จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท โดวา โฮลดิ้งส์ จำกัด) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้โครงการดังกล่าวรองรับการแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยจะรองรับกากอุตสาหกรรมได้อย่างน้อยปีละ 50,000 ตัน ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในสิ้นปี 2561 หากได้รับอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญได้ตามกำหนดเวลา

        บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ เรียกย่อว่า พีดีไอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 2,260 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตโลหะสังกะสีคุณภาพสูงมากว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญในการผลิตโลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์ และโลหะสังกะสีผสม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสี และอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน ปี 2557 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อยกระดับขึ้นสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดโครงสร้างธุรกิจเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.พีดีไอเอ็นเนอร์ยี ดำเนินธุรกิจจัดหาพลังงานจากทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 2.พีดีไอแมททีเรียล ดำเนินธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากการรีไซเคิล และ 3.พีดีไออีโค ดำเนินธุรกิจจัดหาวัตถุดิบจากกากของเสีย และบริหารจัดการกากของเสียเชิงนิเวศ

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000074768