ข่าวตาก : พ่อเมืองตาก รับคณะผวจ.ตรัง นำหัวหน้าส่วนราชการเดินทางมาศึกษาดูงาน

        พ่อเมืองตาก รับคณะผวจ.ตรัง นำหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางมาศึกษาดูงานจังหวัดตากเเละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กร ในโครงการจังหวัดตรังสู่อาเซียน

        เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) อ.เเม่สอด จ.ตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ นาย ศริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมคณะผู้บริหาร เเละหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตรัง ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีรองอธิการบดี มทร.ล้านนาตาก รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเเม่สอดเเละผู้เเทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับ

         ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้บรรยายถึงภาพรวมของจังหวัดตาก พร้อมการดำเนินการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นอกจากนั้นให้คณะรับฟังการดำเนินการพัฒนาทางด้านการเกษตร ทางด้านเเรงงาน ด้านการท่องเที่ยว เเละเเนวทางการบุรณาการพัฒนาจังหวัดตากอย่างยั้งยืน พร้อมทั้งพุดคุยเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆอีกด้วย

         สำหรับการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้คณะผู้บริหารเเละหัวหน้าส่วนราชการ ในโครงการจังหวัดตรังสู่อาเซียน ให้มีความรู้ เเละมีประสบการณ์มากขึ้น อีกทั้งเป็นเเนวคิดในการบริหารจัดการเพื่อนำไปปรับใช้เเละพัฒนาจังหวัดได้ ตลอดจนศึกษาการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นในอาเซียนต่อไป

ขอขอบคุณภาพ-ข้อมูลจาก AEC อาเซียน NEWS