ข่าวตาก : พ่อเมืองตาก สั่งการเอาจริงกับผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนข้อกำหนดในการประกาศห้ามเผา

พ่อเมืองตาก สั่งการเอาจริงกับผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนข้อกำหนดในการประกาศห้ามเผา

พ่อเมืองตาก สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเอาจริงกับผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนข้อกำหนดในการประกาศห้ามเผา เร่งแก้ไขปัญหาการเกิดหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ –ประธาน TBC ไทย –เมียนมาร์ ร่วมแก้ปัญหาหมอกควัน ขอความร่วมมือราษฎรตามแนวชายแดนงดเผาป่า

      เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มีประกาศแจ้งให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ได้ดำเนินการเพื่อลดภาวะโลกร้อนและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่จังหวัดตาก อย่างจริงจัง โดยขอความร่วมมือทุกพื้นที่ไม่ให้เผาเศษวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สองข้างทาง รวมทั้งการเผาขยะและกิ่งไม้ตามบ้านเรือน โดยขอความร่วมมือช่วยกันประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน เกษตรกร ให้งดการเผาทุกชนิด และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

      นอกจากนี้จังหวัดตากได้สั่งการให้ทุกหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินการกับผู้กระทำความผิดที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและการประกาศที่ทางจังหวัดตากได้กำหนดไว้ เช่น การเข้าไปหาของป่า การเผาทำลายวัชพืชทางการเกษตร หรือการกระทำอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางอากาศ ทางจังหวัดตากจะดำเนินการทางกฏหมายอย่างจริงจังด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทุกส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน

ประธานทีบีซี.ไทย – พม่า ส่วนท้องถิ่น พบ ฝ่ายพม่า แก้ปัญหาหมอกควัน ขอความร่วมมือราษฎรตามแนวชายแดนงดเผาป่า

      วันเดียวกัน พันเอกอาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 อ.แม่สอด จ.ตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนไทย – เมียนมาร์ ส่วนท้องถิ่น หรือ TBC ( แม่สอด – เมียวดี ) ได้พบกับ พันโท อ่องซาน วิน ประธานทีบีซี. ( เมียวดี – แม่สอด ) ฝ่ายเมียนมาร์ บริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 ท้ายบ้านวังตะเคียน ตำบลสายลวด อ.แม่สอด ทั้งนี้เพื่อหารือ สถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่ 5 อำเภอ ชายแดนไทย – เมียนมา คือ อ.อุ้มผาง อ.พบพระ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง โดยพันเอกอาสาฬหะ ได้ขอความร่วมมือจากฝ่ายเมียนมาร์ ช่วยแจ้งราษฎรตามแนวชายแดน ให้งดเผาป่า เพราะขณะนี้ สถานการณ์หมอกควัน ค่อนข้างรุนแรง มีผลต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งฝ่ายพันโทอ่องซาน วิน รับที่จะไปดำเนินการ เพื่อรายงานหน่วยเหนือ และมีคำสั่งลงมาก่อน

      พันเอกอาสาฬหะ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาเคยทำหนังสือ และขอความร่วมมือไปยังฝ่ายเมียนมา การพบกันครั้งนี้ เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ เพื่อขอความร่วมมือย้ำอีก เนื่องจากในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก ยังมีค่าฝุ่นละอองสูงอยู่บางพื้นที่ และประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง เป็นเกษตรกร มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเผา จึงขอความร่วมมือจากประชาชน ให้งดการเผาป่า เผาไร่ เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะทั้ง 2 ประเทศ ขณะที่ทางพันโทอ่องซาน วิน แจ้งว่า ฝ่ายเมียนมาเห็นด้วย ในการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง และหมอกควัน และทางเมียนมาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่อยากให้ทั้งสองฝ่าย มีการประชุมร่วมกับฝ่ายเมียนมาทุกฝ่าย เพราะที่ผ่านมาฝ่ายทหารเมียนมา ได้ดำเนินการมาเพียงหน่วยงานเดียว

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS