ข่าวตาก : พ่อเมืองตาก เข้าร่วมประชุม ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย

         พ่อเมืองตาก เข้าร่วมประชุม ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย(มะละแหม่ง) ครั้งที่ 3 ” Phetchabun : The 3 th Gataway of LIMEC “

         เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย(มะละแหม่ง) ครั้งที่ 3 ” Phetchabun : The 3 th Gataway of LIMEC ”

         ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย เพรชบูรณ์ และ จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและนำเสนอความคืบหน้างานการประชุมในครั้งที่ผ่านมา ทั้งในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ และโลจีสติกส์ ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมถึงการก่อให้เกิดการเจรจาทางการค้า และการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างผู้ประกอบการ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพรชบูรณ์ จังหวัดเพรชบูรณ์

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ: AEC อาเซียน NEWS