ข่าวแม่สอด : พ่อเมืองตาก และคณะ ร่วมพิธีสรงน้ำต้นโพธิ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา

พ่อเมืองตาก และคณะ ร่วมพิธีสรงน้ำต้นโพธิ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา

      พ่อเมืองตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ เเละภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมพิธีสรงน้ำต้นโพธิ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ตามประเพณีชาวเมียนมาร์ ณ วัดเจดีย์ทอง จ.เมียวดี สหภาพเมียนมา

      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการ เเละภาคเอกในพื้นที่ เดินทางไปร่วมพิธีสรงน้ำต้นโพธิ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ตามประเพณีของชาวเมียนมา ณ วัดเจดีย์ทอง จังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ โดยมี อู เต ซ่า อ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ให้การต้อนรับ โดยการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ตาก-เมียวดี

      ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวชาวพุทธในเมียนมาจะเข้าร่วมเทศกาลสรงน้ำพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งในภาษาเมียนมาเรียกว่า “หย่อง เหย่ ต๊น บะแว้” เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานโดยชาวเมียนมาให้ความสำคัญกับต้นโพธิ์เป็นอย่างมากในฐานะที่ต้นโพธิ์เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้ารวมถึงเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จึงมีความหมายเป็นอย่างยิ่งต่อชาวเมียนมาที่นับถือศาสนาพุทธน้ำที่สรงต้นโพธิ์จะเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่ได้จากการทำพิธีทางศาสนาโดยพระสงฆ์ซึ่งจะมีการสวดมนต์ของพระสงฆ์ระหว่างการประกอบพิธีด้วยประเพณีการสรงน้ำต้นโพธิ์มีที่มาจากวันวิสาขบูชาตรงกับฤดูร้อนในเมียนมาซึ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อนและขาดแคลนน้ำดังนั้นจึงต้องรดน้ำต้นโพธิ์เพื่อให้ต้นโพธิ์เจริญเติบโตต่อไปนอกจากการสรงน้ำต้นโพธิ์แล้วจะมีการฟังเทศจากพระสงฆ์และมีการทำบุญแจกจ่ายอาหารให้กับผู้มาร่วมงานภายในวัดอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS