ข่าวตาก : ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ จ.ตาก-ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

        ว่าที่ พ่อเมืองสิงห์บุรี-ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก- รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดตาก- สจ.ชัย ราชสีห์ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตาก

        นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก( เตรียมเดินทางเข้ารับตำแหน่ง่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี วันที่
1 ตุลาคม 2560) – พล.ต.ต.ปริญญา วิศิษฐฎากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก- พ.อ.เสมา มังมติ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก(กอ.รมน.ตาก) รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ฝ่ายทหาร-นายจิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ สจ.ชัย ราชสีห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก เขต 1 นครแม่สอด- พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ตำรวจ-ทหาร-ฝ่ายปกครอง-สำนักงาน การท่องเที่ยว-การประปาส่วนภูมิภาค-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควัฒนธรรม-คุ้มครองผู้ประสบภัย-จัดหางาน-ผู้อำนวยการสถานศึกษา-ยุติธรรม-สถานพินิจ-ป้องกันและบรรเทาภัย-ประชาสัมพันธ์-สถิติ-ทางหลวงชนบทแรงงาน-พระพุทธศาสนา–พาณิชย์-พัฒนาชุมชน ฯลฯ ร่วมการแข่งขันฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดตาก ที่สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก อ.เมือง จ.ตาก

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก AEC อาเซียน NEWS