ข่าวแม่สอด : ยังมีอีก! 5 นักเรียนคนเก่งของ อ.แม่สอด ทำคะแนนวิชาคณิตO-NET 100 เต็ม

ยังมีอีก! 5 นักเรียนคนเก่งของ อ.แม่สอด ทำคะแนนวิชาคณิตO-NET 100 เต็ม

      ยังมีอีกนะคะ กับ นักเรียนคนเก่งของอำเภอแม่สอด ที่ทำคะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ คะแนน 100 คะแนนเต็ม เป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมกับเด็กนักเรียนทั้ง 5 คน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนราษฎร์วิทยาคม และ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

โรงเรียนราษฎร์วิทยา

1.เด็กหญิงขนิษฐา  บุรีเทพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำคะแนนสอบ O-NET วิชา คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

2.เด็กชายนันทวัฒน์  แสงศรีมณีศร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำคะแนนสอบ O-NET วิชา คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

3.เด็กชายปุณยวัจน์  อุ่นใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำคะแนนสอบ O-NET วิชา คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

4.นายธีรภัทร์  เนตรแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำคะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
5.เด็กชายปลื้มปาณัสม์ ถาตุ้ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำคะแนนสอบ O-net วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม

ทางเว็บ maesod.info ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ด้วยนะคะ