ข่าวแม่สอด  :  ยินดีต้อนรับคณะครู-นักเรียน ที่มาร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

         ช่วงนี้อาจมีหลายๆ ท่านได้พบเห็นชุดนักเรียนหลากสีสัน  แปลกตา  ก็ไม่ต้องตกใจ  เพราะในปีนี้ทางเทศบาลนครแม่สอด  จ.ตาก  ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่  14  ประจำปีงบประมาณ  2559  ระหว่างวันที่  22-24  มิถุนายน  พ.ศ.2559  (มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาค)  ซึ่งมีคณะครู-นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  17  จังหวัดภาคเหนือ   มาร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  รวมไปถึงพักแรมตามจุดต่าง ๆ ที่เราเห็นมีป้ายติดบอกไว้  ตั้งแต่วัดอรัญเขต  วัดชุมพลคีรี  วัดมณีไพรสณฑ์  วัดบุญญาวาส  วัดท่าสายโทรเลข  วัดเวฬุวัน (แม่ปะ)  ตชด.346  โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส  โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ  วัดดอนแก้ว  วัดไทยวัฒนาราม  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  จึงทำให้ช่วงนี้การจราจรติดขัด หรืออาจพบเห็นรถป้ายทะเบียนจังหวัดอื่น ๆ ที่ขับรถอาจจะไม่ถูกทาง  จึงขอให้คนในพื้นที่โปรดเห็นใจ  อย่าได้โกรธเคือง  และโปรดเข้าใจด้วยนะครับผม

         วัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้  เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์และเหมาะสมกับสถานศึกษาต่อไป

         การแข่งขันในครั้งนี้ ก็มีลูกหลานชาวแม่สอดเข้าร่วมแข่งขันด้วย  จึงขอให้ทุกท่านโปรดเป็นกำลังใจให้แก่ลูกหลานของชาวแม่สอดด้วยครับ

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ  :  maesotedu.go.th/ http://takvichakan.net/web/