ข่าวแม่สอด : ยึดโซเดียมไซยาไนด์ล็อตใหญ่ พบลอบขนออกชายแดนแม่สอดเข้าพม่า

       เจ้าหน้าที่ตรวจยึด “โซเดียมไซยาไนด์” สารตั้งต้นผลิตยานรกล็อตใหญ่คาชายแดนแม่สอด พบลอบขนปนกับของเล่น-รองเท้าแตะ รวมกว่า 3 ตัน มูลค่ากว่าล้าน ข้ามฝั่งแม่สอดเข้าเมียวดี

ยึดโซเดียมไซยาไนด์ล็อตใหญ่ พบลอบขนออกชายแดนแม่สอดเข้าพม่า
       วันนี้(30 เม.ย.) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก , พล.ต.ต.ปริญญา วิศิษฐฎากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก(ผบก.จว.ตาก ) , นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด , พ.อ.อาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14(ฉก.ร.14) , นายชัยพฤกติ์ เขียรธารรักษ์ นายอำเภอแม่สอด , พ.ต.อ.ภาสกร กลั่นหวาน ผกก.สภ.แม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมสารเคมี โซเดียมไซยาไนด์ ล็อตใหญ่
      การจับกุมตรวจยึดมีขึ้น ระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านฯสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ตรวจค้นรถบรรทุกขนาดเล็กทะเบียนเมียนมา ที่บรรทุกสินค้ามาเต็มหลังรถ ทั้งของเล่นทำด้วยพลาสติก และรองเท้าแตะ นอกจากนี้ยังพบถังสีเขียวบรรจุโซเดียมไซยาไนด์ ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายประเภท 3 ปะปนมาด้วย โดยไม่มีการสำแดงรายการให้เจ้าหน้าที่ จำนวน 70 ถัง น้ำหนักถังละ 50 กิโลกรัม รวม 3,500 กิโลกรัม ระบุแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเชค รวมมูลค่าประมาณ 1,100,000 บาท

      สารโซเดียมไซยาไนด์ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท และนิยมใช้ในการสกัดทองในเหมืองทองคำ และใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอีกหลายประเภท เช่น การย้อมสี การเพิ่มความแข็งให้กับเนื้อโลหะ เป็นต้น แต่อีกทางหนึ่งก็สามารถนำไปสกัดเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดอีกด้วย ผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง ต้องได้รับอนุญาต

      และสารนี้ยังเป็นสารเคมีควบคุม ตามบัญชี 2 ลำดับที่ 6 ท้ายประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องกำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุม และหน้าที่ของผู้ทำธุรกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการละกลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด พ.ศ.2559 และต้องปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่องมาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภท ไปใช้ผลิตยาเสพติด

       เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนขับรถ พร้อมสินค้ามาที่ด่านฯ และตั้งข้อหานำสินค้าออกนอกราชอาณาจักรโดยสำแดงเท็จและหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัด ตามมาตรา 201 และ244 ประกอบกับมาตรา 166,167 และ252 แห่ง พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก MGR Online