ประชาสัมพันธ์ : รพ.ท่าสองยาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ฯ

         ด้วยโรงพยาบาลท่าสองยาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปฏิบัติงานโรงพยาบาลท่าสองยาง จำนวน 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา
2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
3. พนักงานบริการ 1 อัตรา
4. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา

Download :  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

ขอขอบคุณข้อมูล  :  FB: Panida Jaipanta