ข่าวแม่สอด: รพ.แม่สอด-กิ่งกาชาด ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด 
         ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ     วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   ณ ห้องประชุมเพทาย ชั้นล่าง   อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา


ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก โรงพยาบาลแม่สอด