ข่าวประชาสัมพันธ์  :  รพ.แม่สอด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 70 ปี ปั่นเพื่อพ่อ 9 มิ.ย.59 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “70 ปี ปั่นเพื่อพ่อ”

         ด้วยชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดและคลินิกอบอุ่น ได้จัดกิจกรรม “70 ปี ปั่นเพื่อพ่อ” ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 6.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี เส้นทางเริ่มจากที่ว่าการอำเภอแม่สอด ไปสิ้นสุดที่วัดเอื้องดอย ตำบลพระธาตุผาแดง และทำบุญถวายสังฆทานร่วมกัน โดยผู้ที่จะไปร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ ขอให้ไปรวมตัวพร้อมกันเวลา 6.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด และขอให้เตรียมอาหารไปรับประทานร่วมกันด้วย สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลแม่สอด เบอร์โทรศัพท์ 080-5161363

         จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
กลุ่มงานสุขศึกษา
โรงพยาบาลแม่สอด
ประกาศ 3 มิถุนายน 2559

ขอขอบคุณข้อมูล  :  กลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลแม่สอด

ขอขอบคุณรูปภาพ  :  mthai.com