​วันนี้ (12 ส.ค. 60) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมเพทาย ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด งานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด  ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560